Mtb Bábofka race 2018 – pozvánka

2018/08/13

3.ročník  MTB Bábofka race – setkání bikerů. Kdo ještě nebyl a nezná, jde o pohodovou akci na závěr letošní cyklistické sezóny – závod nebo projížďka (jak to kdo pojme), pokec, jídlo, pití, zábava, nějaká ta cena…

V lesích nad Dobřívem na vás čeká atraktivní okruh dlouhý necelých 10 km s převýšením cca. 210 metrů, který se pojede celkem 3x (v případě nepříznivého počasí možno zkrátit na 2 okruhy). Dosažený čas v tomto případě nebude hrát tu nejzásadnější roli (pro nejrychlejšího však bude opět připravené překvapení), důležitější bude dobrá nálada, chuť si zajezdit a následně chvilku posedět s kamarády bikery. U dobrého guláše, pivka a tomboly pak bude čas na zážitky z letošních akcí, či plány na příští rok.

Propozice závodu:

Termín – sobota 27.10.2018 v 11.00 hodin Stará hospoda Dobřív

Start,cíl, posezení, sprchy, mytí kol,případné ubytování – Stará hospoda Dobřív.

Kategorie – jedna společná

Přihlášky – pouze předem on-line dle informací níže

Parkování – zdarma před hospodou podél Padrťského potoka (omezeně) a před restaurací Hamrovka (100 metrů).

Startovné – 200,-Kč, v ceně číslo, guláš, jeden nápoj (pivo nebo nealko) a lístek do tomboly. Při neúčasti se již zaplacené startovné nevrací, je však možno za sebe přihlásit náhradníka.

Pořadatel – Litera Vladislav t.č. 603818029.

Pořadatel neručí za materiální a zdravotní újmy účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené třetím osobám (to se vztahuje i na jejich případný doprovod) 

Závodu se každý účastní na vlastní nebezpečí.

Závodu se mohu zúčastnit pouze na kole v odpovídajícím technickém stavu.

Během závodu je cyklistická helma povinná, cyklistické rukavice a ochranné brýle jsou doporučené.

Během závodu je zakázáno vyjíždět mimo vyznačenou trať. Při porušení následuje vyloučení ze závodu.

V případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost neprodleně pořadateli ( t.č. – 603818029).

Každý účastník souhlasí s pořízením a následným použitím obrazové dokumentace v mediích. Osobní data nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Časový harmonogram :

10.15 – 10.55  – prezentace

11.00                – start

14.00               – ukončení závodu, vyhlášení vítěze

14.00 – ???  – občerstvení, tombola, volná zábava

Časový harmonogram může být pořadatelem v den konání akce upraven.

Přihlášení do závodu : provedete uhrazením startovného (200,-Kč) na č.účtu: 0537276103/0800, do zprávy pro příjemce napište PŘÍJMENÍ + BÁBOFKA + ČÍSLO MOBILU. Přijetí platby Vám bude zpětně potvrzeno a zároveň Vám bude přiděleno startovní číslo. Bez startovního čísla se nelze akce zúčastnit.

Z kapacitních důvodů restaurace je počet startujících omezen na 25 + pořadatelé a uzávěrka přihlášek (přijetí platby na účet) je nejpozději 25.10.2018 ve 24.00 hodin.

V případě naplnění startovní listiny před termínem akce,nebude v den konání závodu registrace pro příchozí již možná. Proto neváhejte a přihlášení proveďte s dostatečným časovým předstihem.


Z tohoto článku můžete odebírat novinky pomocí RSS 2.0 a také napsat komentář.

Napsat komentář