Rokycanský krpály 2018 – pozvánka

2018/01/31

 

Rokycanské okruhy, Rokycanští patrioti a město Rokycany pořádají v sobotu 28.dubna 2018 III.ročník amatérského závodu horských kol – „ROKYCANSKÝ KRPÁLY „. 53 km dlouhý maraton se stoupáním téměř 1300 metrů je určen pro širokou veřejnost a zavede účastníky na všechny výrazné vrcholy v okolí Rokycan – Žďár, Hrádecký vrch, Kouklova hora, Konesův vrch, Kotel, Maršál a Čilina.

Těšit se můžete na jízdu v krásné krajině ( projedete dva přírodní parky, jednu přírodní rezervaci i část CHKO), náročné výjezdy, adrenalinové sjezdy, atraktivní lesní traily a pro zpestření nebude chybět nějaký ten kořen, kámen a voda… Pokud při jednání s vlastníky pozemků nevzniknou žádné problémy, bude trať letošního ročníku s menšími úpravami kopírovat trať  loňského závodu. Definitivní podoba bude zveřejněna nejpozději týden před závodem.

Veškeré zázemí závodu je opět připraveno v příjemném areálu FC Rokycany. Zde proběhne slavnostní start a najdete zde velké parkoviště, prostor pro mytí kol, nově zrekonstruované WC i sprchy, úschovnu osobních věcí, dětské hřiště a restauraci. Bude zde i cíl závodu a slavnostní vyhlášení nejlepších. Hlavní sponzor letošního ročníku firma Decathlon si pro diváky i doprovod závodníků připravila Decathlon sportovní zónu, kterou naleznete rovněž v prostoru startu a cíle. Připravena zde bude půjčovna sportovního vybavení pro vaše děti – kola, koloběžky, in-line brusle, míčové hry, lukostřelba, aj. Ve sportovním areálu se rovněž nachází velmi kvalitní in-line dráha a krytý plavecký bazén. Přijeďte proto podpořit své závodníky, klidně i s vašimi ratolestmi a užijete si pěkný den. V Rokycanech se rozhodně nudit nebudete.

Propozice závodu:

Svojí účastí na akci všichni akceptují toto prohlášení a zároveň souhlasí s propozicemi závodu:

Jsem si vědom/a svého zdravotního stavu, obtížnosti trati a prohlašuji, že jsem schopen/a tento mtb závod absolvovat.

Jsem si vědom/a toho, že pořadatel neručí za materiální a zdravotní újmy účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené (to se vztahuje i na jejich případný doprovod) .

Jsem si vědom/a toho, že závodu se účastním na vlastní nebezpečí.

Jsem si vědom/a toho, že závodu se mohu zúčastnit pouze na kole v odpovídajícím technickém stavu. 

Kategorie závodu:

ženy (bez rozdílu věku)      Ž1

muži 18 – 29 let                   M1

muži 30 – 39 let                  M2

muži 40 – 49 let                  M3

muži 50 +                             M4

smíšené dvojice                   MIX   

Časový program závodu :

09:15 – 10.45 –  prezentace

10:45 – 10:55  –  pár slov před startem

11:00                 –  slavnostní start

11:05                 –  ostrý start

15:30                 –  časový limit pro zapsání do výsledkové listiny

15:45                  –  vyhlášení nejlepších ve všech kategoriích, předání cen

16:00                 –  konec závodu

Přihlášky: ve formátu JMÉNO-PŘÍJMENÍ-DATUM NAROZENÍ-BYDLIŠTĚ (klub)-KATEGORIE  zasílejte na e-mail: rokycanske.krpaly@seznam.cz

Zpětně obdržíte potvrzovací e-mail, ve kterém budete informováni o zápisu do startovní listiny a zároveň vyzváni k uhrazení startovného. Po připsání částky na účet pořadatele Vám bude e-mailem potvrzena platba a přiděleno startovní číslo. Pouze s přiděleným číslem lze absolvovat závod.

Muži se dle dosaženého věku v den konání závodu (28.4.2018) přihlásí do příslušné kategorie. Ženy mají jednu kategorii bez rozlišení věku.V případě, že se hlásíte i do kategorie smíšených dvojic, uveďte v e-mailové přihlášce obě kategorie (svojí věkovou např. M2 a společnou MIX, připište rovněž jméno závodníka/závodnice se kterým budete ve dvojici. 

Uzávěrka přihlášek (připsání startovného na účet) je v pondělí 23.dubna 2018 ve 24:00 hodin.

Z technických a organizačních důvodů bude počet startujících omezen na 100. Doporučujeme tedy zaslat přihlášku s dostatečným předstihem. 

Startovné: 300,-Kč. Pro každého startujícího – guláš, pivo/limo, číslo se jménem, drobný dárek, parkoviště, sprchy s teplou vodou, pořadatelskou službu v areálu i na trati. Pro nejlepší v každé kategorii pak věcné ceny. Částka se platí za osobu a závod. Pokud se tedy přihlásíte do dvou kategorií, platíte jedno startovné.

Částku pošlete na č.účtu: 248894909/0300, jako VS uveďte datum narození ve formátu DDMMRRRR. Pro urychlení a lepší přehlednost při zpracování plateb napište do zprávy pro příjemce vaše Příjmení a Krpály.

Všeobecné info:  hromadný start pro všechny kategorie, 1. km za doprovodným vozidlem ulicemi města, délka závodu stejná pro všechny kategorie (1 okruh), 3 nejlepší v kategorii smíšených dvojic budou určeni součtem dosažených časů ve svých kategoriích (dvojice s nejnižším součtem vyhrává).

Značení trati: v terénu červeno-bílé „mlíko“, na silnici červeně nastříkané šipky doplněné písmenem „K“, na křižovatkách v obcích budou průjezd řídit pořadatelé, na nebezpečných místech a odbočkách v terénu tyto cedulky:

 

Ceny: pro 3 nejlepší v každé kategorii budou připraveny medaile + věcné ceny, pro vítěze v každé kategorii + pohár, pro absolutního vítěze + putovní pohár se jmény dosavadních vítězů a pro posledního závodníka (dojezd v časovém limitu) cena útěchy.

Pořádají: Rokycanští patrioti, Rokycanské okruhy a město Rokycany.

Hlavní pořadatel: Litera Vladislav t.č.:603818029.

Parkování: bezplatné v prostoru start/cíl.

WC,sprchy,šatny: bezplatné v prostoru start/cíl.

Ubytování: nezajištěno, každý si řeší individuálně ve městě Rokycany a okolí.

 

!!! Trasa závodu vede přírodními parky, přírodní rezervací a CHKO, proto je přísně zakázáno si trať zkracovat a vjíždět mimo vyznačené úseky. Porušením tohoto zákazu bude závodník vyloučen ze závodu !!!

Cyklistická helma pevně připnutá na hlavě je povinná po dobu trvání celého závodu!!!

Vzhledem k náročnosti některých úseků na trati se doporučuje sjednat individuální úrazové připojištění.

Závodník je v případě odstoupení ze závodu nebo zranění povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit pořadatelům na trati nebo hlavnímu pořadateli na telefon 603818029.

Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a dbát pokynů všech pořadatelů na trati.

Závodník je povinen se chovat šetrně k životnímu prostředí a neodhazovat odpadky.

Závodník na trati nesmí blokovat jiného závodníka, během závodu je nutné dodržovat zásady fair-play.

Zaplacené startovné se při neúčasti nevrací (je však možné za sebe poslat náhradníka).

Věcné ceny, poháry a medaile budou předávány pouze osobně, v místě a v čase tomu před startem určeném. Nevyzvednuté ceny do ukončení závodu propadají pořadateli.

V případě mimořádných událostí si pořadatel vyhrazuje právo úpravy tratě nebo časového harmonogramu. O změnách budou závodníci informováni na webových stránkách a FB pořadatele nebo před samotným startem závodu.

Každý účastník souhlasí s pořízením a následným zveřejněním obrazové dokumentace v mediích. Pořadatel se zavazuje, že veškerá osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě.

Startovní listina III.ročníku RK 2018:

Poděkování patří hlavním partnerům a sponzorům závodu:


Z tohoto článku můžete odebírat novinky pomocí RSS 2.0 a také napsat komentář.

Napsat komentář