Konesův vrch : Pytlácká rokle

2016/12/26

 

„Pytlácká rokle“– popis tratě : Začátek nejlépe na nejnižším bodě okruhu, za plotem poslední dobřívské chalupy vlevo. Stejně jako na Dobřívském trailu projedeme okolo plotu i lesem, ale při výjezdu na šotolinu se tentokrát dáme vpravo a vystoupáme až na asfaltovou hřebenovku. Na první velké křižovatce se dáme vpravo a v následné levotočivé zatáčce podél lesa zamíříme dolů, do Pytlácké rokle. Tu projedeme a na jejím konci se na šotolině dáme vpravo a zhruba po 400 metrech, kde šotolina začne stoupat nahoru, my zajedeme rovně do lesa. Pěknou lesní pěšinou se dostaneme až do místa našeho začátku, tedy k plotu první dobřívské chalupy.

Konesův vrch : Dobřívský trail

2016/12/26

“ Dobřívský trail “ – popis tratě : začátek nejlépe u ocelové lávky přes náhon do Hamerského rybníka. Přejedeme lávku a stoupáme mezi stromy nahoru k dobřívským chalupám. Na asfaltové cestě se dáme doprava a vzápětí vlevo (podél plotu poslední chalupy) pokračujeme pod lesem lesní cestou až k místu, kde se cesta mění na pěšinu a uhýbá mírně vpravo do lesa. Prokličkujeme lesem mezi smrky (vpravo máme oplocenku) až se dostaneme na šotolinovou cestu, kde se dáme vlevo. Po cca 200 metrech uhneme vpravo nahoru do lesa a stoupáme po žluté tur.značce až k asfaltce. Na ní zahneme doprava a vzápětí u autobusové zastávky znovu doprava a stoupáme širokou asfaltkou až do míst kde se nalézá vlevo na křižovatce malý lomeček. My na můstku zahneme vpravo do lesa a stále mírně vpravo vystoupáme až pod vrchol Konesova vrchu. Do dobře znatelnou lesní cestou pokračujeme víceméně po vrstevnici až do míst, kde uvidíme vpravo skalnatý sráz. Stočíme to mírně vlevo a sjíždíme lesem až na šotolinovou cestu, stoupáme po ní vzhůru a těsně před velkou křižovatkou zahneme vpravo do lesa a opět pěkným trailem sjedeme až k náhonu Hamerského rybníka. Okruh patří k těm náročnějším, co na zdejších tratích můžete potkat.

GPX záznam

 

Kouklova hora: Žárem ohně

2016/12/26

„Žárem ohně“ – popis tratě : Začátek nejlépe v nejnižším bodě cyklostezky, lesní asfaltkou vystoupáme až k závoře před silnicí Dobřív-Hůrky a dáme se vpravo do krátkého, ale velmi prudkého výjezdu. Objedeme vrchol a vyjedeme na spáleništi, kterým sjedeme dolů k poli, zde se dáme doprava po okraji lesa a před prvními domy zahneme opět vpravo zpět do lesa. Projedeme chatkami a pokračujeme dál až k malému potůčku, podél kterého se navrátíme na začátek na cyklostezku. Okruh měří 3 km, převýšení je cca. 120 metrů a obtížnost 2 (prudký výjezd 3).

Hrádecký vrch: Nad Haldou

2016/12/25

“ Nad Haldou „– popis tratě: Začátek je na křižovatce lesních cest přibližně 100 metrů od cyklostezky. Vystoupáme na horní traverz Hrádeckého vrchu, u posedu se dáme doprava a objedeme vrchol. Asi 10 metrů za místem kde začíná prudký sjezd okruhu „Zádolí“ zahneme doprava do lesa, vzápětí v lese opět vpravo a mírně klesáme svážnicí lesem, překřižujeme prudký sjezd okruhu Zádolí a pokračujeme mírně z kopce dál, až se dostaneme na spodní traverz, ten přejedeme a pokračujeme přímo znatelnou stezkou stále dolů až se dostaneme téměř na spodní okraj lesa. Tady prudce zatočíme doprava a travnatou stezkou pokračujeme kolem vodojemu až k asfaltové silnici. Najedeme na ní a po cca. 50 metrech zahneme doprava do lesa, objedeme závoru a stoupáme až k výchozímu bodu okruhu.

Hrádecký vrch: Zádolí

2016/12/25

„Zádolí“ – popis tratě : Začátek je na cyklostezce č.2157 Rokycany – Dobřív, těsně za horizontem (ve směru od Rokycan) je odbočka vpravo do lesa. Pak po lesní cestě traverzujeme východním svahem Hrádeckého vrchu. Po ostřejší pravotočivé zatáčce pokračujeme stále téměř po vrstevnici jižním svahem až se dostaneme na rozcestí, kde se dáme vpravo lehce do kopce. Mineme odpočinková místa u studánek, nejprve Nad haldou (vlevo), o pár desítek metrů další Hrádecký vrch (vpravo) a na dalším rozcestí se dáme opět vpravo.
Číst dál »

Kotel: Best of Kotel

2016/12/24

„Best of Kotel“ – popis tratě: Začátek okruhu nejlépe po modré turistické značce od parkoviště. Po modré obkroužíme vrchol a poté vystoupáme až těsně pod rozhlednu. Zahneme vlevo a mezi stromy prudkým sjezdem nejprve přejedeme jednu cestu (tou jsme stoupali vzhůru) a pak druhou. Na lesním rozcestí se dáme vpravo a pěšinou stále klesáme dolů, až se dostaneme na zřetelný úvoz a za ním zahneme vpravo. Sjezdem se dostaneme až ke žluté turistické značce, ale zahneme vpravo a po lesní cestě se dostaneme až na rozcestí u studánky. Začneme stoupat vpravo po modré značce, ta nás vyvede opět až na samotný vrchol Kotle. Tentokrát vyjedeme až k rozhledně, projedeme okolo lavičky a pokračujeme pěšinou dál po hřebenu až se sjezdem dostaneme na širokou cestu, kde zahneme vlevo a dojedeme na začátek okruhu.

Kotel: Kotlík

2016/12/24

“ Kotlík „ – popis tratě: Začátek nejlépe na parkovišti v sedle mezi vrcholy. V zadní části parkoviště zřetelnou stezkou vystoupáme do mírného kopce a přejedeme celý hřeben vrchu Kotlík, kde je místy nutno dávat pozor na kořeny, kameny a náletové dřeviny. Na konci hřebenovky následuje krátký sjezd, který přetíná lesní cestu s modrou turistickou značkou, zde se dáme doleva a pokračujeme ve sjezdu.
Číst dál »

Kotel: Okružní

2016/12/24

„Okružní“ – popis tratě : Okruh začíná nejlépe na rozcestí turistických značek Pod Kotlem. Dáme se vpravo a kopírujeme žluté turistické značení, které nás zavede až do obce Raková. Tady na návsi těsně za požární nádržkou odbočíme vlevo a vjedeme do areálu zemědělského družstva. Budovu, která je přímo před námi objedeme zprava ( dá se však i zleva ) a pokračujeme z areálu ven cestou, která nás zavede do polí. Přibližně po 200 metrech polní cesta uhýbá vlevo a přivede nás k lesu, kde u lavičky zahneme vpravo. Cestou podél lesa se dostaneme k asfaltce Veselá – Rokycany, tu přejedeme a pokračujeme dál podél lesa až k rozcestí turistických značek Nad Peklem. Zde zahneme vlevo dolů do lesa a průsekem pokračujeme cca. 400 metrů, na široké lesní cestě se pak dáme vpravo a přijedeme opět na žluté turistické značení. Toho se budeme držet až do cíle/ startu tohoto okruhu.

GPX záznam

Čilina: Trhovka

2016/12/24

„Trhovka“ – popis tratě : začátek nejlépe na příjezdové cestě od vodojemu. Pojedeme vlevo travnatou cestou, která nás vyvede až na zelenou turistickou značku. Zahneme vpravo do kopce, vystoupáme na křižovatku k jezírku, zahneme vpravo a cestou podél vysokého lesa (staré panely) pokračujeme cca 600 metrů, pak zahneme vpravo do lesa a pěšinou se dostaneme až na asfaltku, která míří k vrcholu. Cestu přejedeme a pokračujeme rovně travnatou cestou až na křižovatku cest u pomníčku, pokračujeme po zelené stále rovně až se dostaneme na širokou vrstevnicovou cestu. Dáme se vlevo a 200 metrů za obloukem cesty zahneme vpravo dolů. Příjemným sjezdem se dostaneme až na šotolinu k dálnici, kde zahneme vpravo a stoupáme lesní pěšinou mírně vzhůru, až přijedeme na asfaltku, zde zahneme opět vpravo a po silnici dojedeme do míst, kde se před námi objeví zelená turistická značka – zde viditelným průsekem pokračujeme vlevo dolů lesem. Vyjedeme na spodní široké šotolině a zde pokračujeme vpravo do místa začátku.

GPX záznam

Čilina: Pomník letců

2016/12/23

“ Pomník letců “ – popis tratě : Začínáme na příjezdové cestě od vodojemu a u pomníčků se dáme vlevo. Vystoupáme až k jezírku a na křižovatce za ním zahneme vpravo. Po znatelné cestě ujedeme cca 500 metrů a pak mírně vpravo zahneme do lesa na lesní pěšinu, která nás vyvede až na příjezdovou asfaltku k vysílači. Na ní se dáme vlevo, přijedeme až k plotu vysílače, ten objedeme zadem a pěšinou v borůvčí se dostaneme na křižovatku lesních cest, kde pokračujeme rovně z kopce dolů – zde POZOR na prudký sjezd. Přejedeme asfaltku a sjezdem se dostaneme k hájovně. Od ní už pak po široké šotolině se dostaneme na začátek.

gpx záznam